Etelä-Savo on monipuolinen ruoka-aitta

Ruoka-ala on merkittävä Etelä-Savossa. Ruokaan tuotettiin, jalostettiin ja myytiin vuonna 2020 noin 2 300 toimipaikassa, mikä on 19 % Etelä-Savon toimipaikoista. Ruoan tuottaminen ja jalostaminen kuluttajan ruokapöytään tarjoaa työtä yli 5 100 henkilötyövuotta, työllistäen varsinkin kesäsesonkina paljon kausityövoimaa. Ruoka-alan liikevaihto ylitti vuonna 2020 miljardin euron ollen 17,4 % kaikkien eteläsavolaisten yritysten liikevaihdosta.

Ruoka-alan toimipaikoista reilu 1 600 on alkutuotannossa. Eteläsavolaiset maatilat ja elintarvikealan yritykset ovat pieniä verrattuna etelä- ja länsisuomalaisiin. Käytössä oleva maatalousmaa tilaa kohden on keskimäärin 33 hehtaaria (koko maa 51 ha/tila). Muuta maata pienemmän tilakoon vastapainona maakunnassa on paljon erikoiskasvituotantoa.

Liikevaihdoltaan suurin ruoka-alan toimija Etelä-Savossa on elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa yli 0,5 miljoonan eurolla 180 toimipaikassa ja työllistäen yli 1300 (htv).

Kesäinen kuva peltomaisemasta.
Nurmenviljely Etelä-Savossa

Suurimmalla osalla viljelypinta-alasta tuotetaan nurmea ja rehuviljaa kotieläintuotannon tarpeisiin.

Maidontuotantotiloja maakunnassa on vajaa 300. Naudan- ja lampaanlihaa tuotetaan reilu 4 % koko maan tuotannosta.

Avomaavihannestuotanto on tärkeää Etelä-Savossa. Avomaalla vihanneksia tuottaa 80 yritystä. Tarhaherne on yleisin viljelykasvi. Sen lisäksi viljellään salaattia, porkkanaa ja kaaleja. Suomen kiinankaalisadosta yli puolet tuotetaan Etelä-Savossa.

Etelä-Savon pellot sopivat hyvin marjojen tuotantoon. Marjantuotantoa on reilulla 140 yrityksellä ja ne tuottavat 7,5 % koko maan marjasadosta. Pensasmustikkaa ja punaherukkaa tuotetaan lähes viidesosa koko maan sadoista.

Kuva Taina Harmoinen

Lähes neljännes sisävesikalastuksen kalasaaliista pyydetään Etelä-Savossa.

Sisävesikalastuksessa kärkituotteena on muikku. Muikun saalismäärät (0,9 milj. kg vuonna 2021) ovat yli 45 % koko Suomen saalismääristä. Myös lahna ja särki ovat merkittävät saaliskalat.

Merkittävän sisävesikalastuksen myötä kala- ja äyriäistuotteita valmistetaan kymmenessä yrityksessä. 

Kalastuksen arvoketjunkehittämisessä on tehty viime vuosina paljon kehittämistyötä ja kalatuotteita tuotteistettu kuluttaja- ja suurkeittiömarkkinoille.

Elintarvikkeita ja juomia valmistetaan yli 90 yrityksessä Etelä-Savossa.

Leipomo- ja viljatuotteita jalostaa lähes kolmasosa elintarvikkeiden valmistajista. Monet ovat paikallisia pieniä yrityksiä, mutta joukossa on merkittäviä erikoistuotteisiin, kuten gluteenittomiin viljatuotteisiin, keskittyneitä toimijoita.

Lihanjalostusta harjoittaa kymmenen
eteläsavolaista yritystä. Maakunnassa sijaitsee Suomen suurin hanhitila. Lammastuotantoa on myös monella tilalla, joista suurin osa valmistaa omia jalosteita.

Juomia valmistetaan kymmenessä yrityksessä. Juomien valmistajat ovat saaneet monia kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja.

Keittiön mustiin ammattivaatteisiin pukeutunut henkilö laittaa uuniin teräksistä laakeaa vuokaa, jossa on vaaleaa ruokaa.

Etelä-Savossa maittavia ruokapalveluja tuotetaan reilussa 500 ammattikeittiössä.

Ruokapalveluista kolmasosa on julkisten toimijoiden ylläpitämiä. Loput, lähes 350, ammattikeittiöistä toimii yksityisellä sektorilla.

Ruokapalvelujen kehittämistyössä keskeisinä asioina ovat olleet prosessien sujuvoittaminen, vastuullisuuden kehittäminen ja ruokahävikin vähentäminen.

Ruokapalvelujen tarjonnassa hyödynnetään laajasti paikallisten tuottajien raaka-aineita, joiden tunnistamisen helpottamiseksi on lanseerattu D.O.Saimaa-alkuperämerkki.

Ruoka ja matkailu liittyvät kiinteästi yhteen Etelä-Savossa. Maakunta onkin ruokamatkailun edelläkävijä.

Etelä-Savo on luomun kehittämisen ja -viljelyn pioneerialuetta

Etelä-Savo on erityisesti luomupuutarhatuotannon edelläkävijä. Eniten viljellään sipulia, porkkanaa ja kaaleja. Myös luomumansikan ja -rypsin viljelyalat ovat merkittävät.

Luomuviljelijöitä oli 236 vuonna 2021 Etelä-Savossa. Käytössä olevasta maatalousmaasta 18,5 % on luomuviljelyssä, kun vastaava luku koko Suomen osalta on 14,5 %.

Luomujalosteina valmistetaan hiutaleita ja muita viljatuotteita, valmisruokia, marja- ja vihannestuotteita sekä erilaisia juomia.