Etelä-Savon ruokaklusterin visio (tavoitevuosi 2027)

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu
kestävän ruoka-alan verkosto

Etelä-Savon ruokaklusterin missio

Olemme Etelä-Savon vastuullisen ruoka-alan kehittäjä, verkottaja ja puolestapuhuja

Teemme työtä sen eteen, että:  
Etelä-Savon ruoka-ala on elinvoimainen, eteenpäin katsova ja innovatiivinen.  Etelä-Savon ruoka-alalla on positiivinen ilmapiiri, rohkeutta uusiin kokeiluihin ja vahva yhdessä tekemisen kulttuuri.  Etelä-Savon ruoka-alalle ammennetaan oppia ja euroja kansainvälisyydestä. 


luomukeräkaali_Pirjo Kivijärvi