Etelä-Savon ruokaklusterin toiminnan painopisteet
vuosille 2023-2024

Painopisteiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan alkuvaiheessa ensisijaisesti Etelä-Savon kahden ruokaklusterihankkeen avulla. Lue lisää hankkeista.

Asteittain pyritään saamaan käyttöön myös muita strategian toteuttamista tukevia resursseja.

Kädessä puhelin, jonka näytöllä piirroskuva kalasta.

Uudet toimintamallit 

Pilotoimme klusteritoiminnan toimintamalleja ja palveluverkkoa. 
Konkretisoimme ja viestimme klusteritoiminnan tarjoamista mahdollisuuksista niin yrityksille kuin sidosryhmille. 

Henkilöitä seisoo kesäisenä päivänä pellolla.

Uudistuva osaaminen 

Seuraamme ruoka-alan ilmiöitä ja trendejä ja paketoimme niihin liittyvää tietoutta tapahtumiksi, työpajoiksi tai osallistumme ja osallistamme yrityksiä ja yhteistyökumppaneita parhaisiin tapahtumiin.  
Opimme digitalisaation ja teknologian hyödyntämisestä ruoka-alan kehittämisessä, päätöksenteossa, palveluissa ja markkinoinnissa.

Lampaita sumuisella pellolla.

Erityinen Etelä-Savo  

Osallistumme kampanjoihin, tapahtumiin ja kokeiluihin, joilla vahvistetaan Etelä-Savon ruoka-alan erityisyyksiä (esim. European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuosi).  Jalkautamme ruoka-alan vaikuttajia ja toimijoita Etelä-Savoon yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Ihmisiä istuu pöytien ääressä. Tietokoneita ja muistiinpanovälineitä on pöydillä.

Kansainvälisyydestä kasvua 

Keräämme kansainvälisyyteen liittyviä osaamistarpeita ja vastaamme niihin (esimerkiksi messu- ja opintomatkat).  Toimimme kansainvälisissä verkostoissa (esim. European Cluster Collaboration Platform) linkkinä Etelä-Savon ruoka-alalle.  Verkostoitumisen kautta maakunnan ruoka-alan toimijoille, niin kehittäjille, kouluttajille kuin yrittäjillekin, saadaan kumppanuuksia kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.