Etelä-Savon RUOKAKLUSTERI

Etelä-Savon ruokaklusteri – South Savo Food Cluster on ruokaan liittyvien toimijoiden verkosto. Ruokaklusteri perustettiin vuonna 2022 tehostamaan ja tuomaan systemaattisuutta maakunnan ruoka-alan kehittämistyöhön. Etelä-Savossa on tehty merkittävää yhteen hiileen puhaltavaa ruoka-alan kehittämistyötä jo lähes 25 vuotta Etelä-Savon elintarviketalouden kehittämisyhdistys Ekoneum ry:n toimesta. Ruokaklusteri tehostaa entisestään tätä yhteistyötä ja tuo kehittämisen vahvasti alueen yrittäjien ulottuville.

Ruoka-ala on merkittävä Etelä-Savossa. Lähes joka viides toimipaikka on ruoka-alalla, ja ruoka on metsän ja veden ohella yhtenä kehittämisen kärkenä maakunnassa. Ruokaklusterin avulla edistetään Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa.

Etelä-Savon ruokaklusterin strategian laadinnassa lähtökohtana on ollut Savon ruoka-alan kehittämisohjelmassa (2021-2027) tehty maakunnan ruoka-alan nykytilanteen analyysi ja kehittämisohjelman visio: ”Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala”. Strategia kattaa ruokaklusterin vision, mission ja strategiset painopistevalinnat vuosille 2023-2027.

OLEMME KANSALLISESTI JA KANSAINVÄLISESTI TUNNETTU KESTÄVÄN RUOKA-ALAN VERKOSTO

OLEMME ETELÄ-SAVON VASTUULLISEN RUOKA-ALAN KEHITTÄJÄ, VERKOTTAJA JA PUOLESTAPUHUJA

  • UUDET TOIMINTAMALLIT
  • UUDISTUVA OSAAMINEN
  • ERITYINEN ETELÄ-SAVO
  • KANSAINVÄLISYYDESTÄ KASVUA 

Ruokaklusterin kehittämishankkeet

Etelä-Savon ruokaklusterin toiminnan kehittämistä jatketaan kahdessa toisiaan tukevassa hankkeessa vuosina 2023-2024.

Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille -hanke

Hankkeessa tavoitteena on rakentaa ruokaklusterille toimintamalli ja tukea Etelä-Savon ruoka-alaa kansainvälistymisessä. Hallinnoijana hankkeessa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti (EAKR, Etelä- Savon maakuntaliitto).

Kuvan keskellä maapallo, jonka ympärillä käsiä kannattelemassa palloa ja käsissä on porkkanoita, lehtiö, leipä ja säilykepurkki.

Ruokaklusterin toiminnallistaminen
– RUOTO -hanke

Hankkeen tavoitteena on klusterin jäsenmäärän lisääminen ja palvelujen kehittäminen. Hallinnoijana ProAgria Etelä-Savo ja osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Etelä-Savon koulutus Oy (Esedu), (MSR, Etelä-Savon ELY-keskus).

Neljä ihmistä seisoo kuvassa.