”Vastuullinen, menestyvä
ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala”

Etelä-Savon ruokaklusterin strategian laadinnassa lähtökohtana on ollut Savon ruoka-alan kehittämisohjelmassa (2021-2027) tehty maakunnan ruoka-alan nykytilanteen analyysi ja kehittämisohjelman visio: ”Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala”.

Strategia kattaa ruokaklusterin vision, mission ja strategiset painopistevalinnat vuosille 2023- 2027.